УкраïнськаУкраïнська  |РусскийРусский

prevodi v ukrajinski in ruski jezik

REGNUM d.o.o.
Šmartinska 130
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

poslovna stavba "Emona"
9. nadstropje

Regnum - Emona, Šmartinska 130
Zemljevid

Tel: +386 1 540 50 44
Fax: +386 1 540 34 03
E-mail:
Skype: Regnum Slovenia

Cenik prevodov

PREVOD STROKOVNEGA BESEDILA

  Cena 1 strani DDV 22% Cena z DDV
v slovenski jezik 36,00 EUR 7,92 EUR 43,92 EUR
v tuji jezik 42,00 EUR 9,24 EUR 51,24 EUR

PREVOD POSEBEJ ZAHTEVNEGA BESEDILA OZ. SODNO OVERJENEGA DOKUMENTA

  Cena 1 strani DDV 22% Cena z DDV
v slovenski jezik 40,00 EUR 8,80 EUR 48,80 EUR
v tuji jezik 50,00 EUR 11,00 EUR 61,00 EUR

 Navedene cene veljajo za eno obračunsko stran čistopisa besedila prevoda 1500 natisnjenih znakov brez presledkov.

Posebej zahtevno je tisto strokovno besedilo, kjer gre za terminološko zahtevnost ali težko razumljivost izvirnika.

Prevod za tisk se dodatno lektorira, stroški za lekturo pa se prištejejo k ceni prevoda. Besedilo se lektorira tudi na zahtevo naročnika.
Lektoriranje besedila znaša 15% do 50% od osnovne cene, odvisno od zahtevnosti lekture.

Dodatek za nujnost je 50%, kadar je dnevni učinek prevajalca do 30% večji od norme in 100% za zelo nujen prevod, kadar je dnevni učinek prevajalca do 60% večji od norme. Norma je pet 5 strani prevoda v slovenski jezik na dan ali štiri 4 strani prevoda v tuj jezik na dan. Pri izračunavanju dnevnega učinka prevajalca se ne šteje dan prevzema in dan oddaje, konec tedna in prazniki. Dodatek za nujnost se lahko uveljavlja le v dogovoru z naročnikom prevoda.

Posebna opravila, ki jih opravi prevajalec v zvezi s prevodom, se zaračunavajo glede na dejansko porabljen čas in nastale stroške.

Cenik velja od 01.02.2020 dalje.
Vse cene so v EUR.

 

Cenik za posamezne dokumente
Iz ruskega/ukrajinskega jezika v slovenski jezik

Dokumenti o matičnem stanju Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Listina o rojstvu, z Apostille 50,00 11,00 61,00
Listina o sklenjeni zakonski zvezi , z Apostille 50,00 11,00 61,00
Listina o razvezi zakonske zveze, z Apostille 50,00 11,00 61,00
Listina o smrti, z Apostille 50,00 11,00 61,00
Potrdilo o nekaznovanju, z Apostille 36,00 7,92 43,92
Potrdilo oz. izjava o samskem stanu, z Apostille 45,00 9,90 54,90
Vozniško dovoljenje 36,00 7,92 43,92
Dokumenti o izobrazbi      
Spričevalo osnovna šola, izdano pred l. 1991, z Apostille 40,00 8,80 48,80
Spričevalo osnovna šola, izdano po l. 1991, z Apostille 40,00 8,80 48,80
Dodatek k spričevalu, z Apostille glede na obseg    
Spričevalo srednja šola, izdano pred l. 1991, z Apostille 40,00 8,80 48,80
Spričevalo srednja šola, izdano po l. 1991, z Apostille 40,00 8,80 48,80
Dodatek k spričevalu, z Apostille glede na obseg    
Diploma, z apostille 40,00 8,80 48,80
Priloga k diploma, z Apostille glede na obseg    
Potrdilo o šolanju 36,00 7,92 43,92

Iz slovenskega jezika v ruski/ukrajinski jezik

Dokumenti o matičnem stanju Cena brez DDV DDV 22% Cena z DDV
Izpisek iz matičnega registra o rojstvu, z Apostille 53,00 11,66 64,66
Izpisek iz matičnega registra o sklenitvi zak. zveze, z Apostille 53,00 11,66 64,66
Izpisek iz matičnega registra o smrt, z Apostille 53,00 11,66 64,66
Potrdilo o nekaznovanju, z Apostille 43,00 9,46 52,46
Potrdilo o samskem stanu, z Apostille 53,00 11,66 64,66
Druge listine      
Vozniško dovoljenje, z overitvijo UE in Apostille 53,00 11,66 64,66
Poti list, z overitvijo UE in Apostille 53,00 11,66 64,66

Opravljene prevode vam lahko dostavimo s kurirjem, z navadno, priporočeno, hitro pošto, z mednarodno pošto DHL, UPS, po faksu ali pa po elektronski pošti.

Cene za druge storitve in svetovanje v Sloveniji vam lahko posredujemo dodatno na podlagi vašega zahtevka ali naročila.

Regnum d.o.o.
2008-2024 REGNUM, d.o.o. Vse pravice pridržane. Domov | Prevodi | Zastopanje podjetij v Ukrajini | O podjetju Regnum | Koristne povezave | Osebna izkaznica | Sitemap   Stran poganjaEASYWEB