УкраïнськаУкраïнська  |РусскийРусский

prevodi v ukrajinski in ruski jezik

REGNUM d.o.o.
Šmartinska 130
SI-1000 Ljubljana
Slovenia

poslovna stavba "Emona"
9. nadstropje

Regnum - Emona, Šmartinska 130
Zemljevid

Tel: +386 1 540 50 44
Fax: +386 1 540 34 03
E-mail:
Skype: Regnum Slovenia

Vrste besedil za pisni prevod

Nudimo storitve pisnega prevajanja in ustnega tolmačenja.

Pisno prevajamo naslednje vrste dokumentov:

Pravne listine

 • Pogodbe (dogovore, sporazume)
 • Certifikate, izpiske iz matičnega registra, licence, zapisnike
 • Ustanovitvene listine pravnih oseb
 • Priglasitvene liste samostojnih podjetnikov
 • Izpiske iz poslovnega/sodnega registra, davčnih uradov, itd.
 • Bilance stanja in uspeha, finančno dokumentacijo, računovodske, bančne, carinske, prevozne ter druge dokumente, poslovne načrte
 • Elaborate, izvedeniška poročila
 • Sklepe sodišč, sodbe in odločbe upravnih organov
 • Notarske zapisnike in akte
 • Pooblastila
 • Zavarovalniško dokumentacijo
 • Potrdila o matičnem stanju, potne liste, potrdila o nekaznovanju, ostale dokumente za fizične osebe
 • Diplome, spričevala ter druge dokumente o izobrazbi
 • Zakone ter podzakonske akte

Tehnično dokumentacijo

 • Projektne naloge in projekte
 • Navodila za uporabo
 • Standarde
 • Razpisno dokumentacijo
 • Tehnične dokumente avtomobilske, letalske, gradbene, medicinske, farmacevtske, kemične, energetske stroke, strojništva ter ostalo

Druge prevode

 • Leposlovno besedilo
 • Propagandno besedilo
 • Besedilo turističnih letakov
 • Besedilo spletnih strani
 • Prevode avdio ter video zapisov
 • Zapis besedila v avdio formatu
Regnum d.o.o.
2008-2024 REGNUM, d.o.o. Vse pravice pridržane. Domov | Prevodi | Zastopanje podjetij v Ukrajini | O podjetju Regnum | Koristne povezave | Osebna izkaznica | Sitemap   Stran poganjaEASYWEB